Meteen naar de inhoud

Besloten Vennootschap (BV)

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”adwordsmenu”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

Besloten Vennootschap

Een BV is een ondernemingsvorm bestaande uit één of meerdere aandeelhouders: de aandeelhouder(s) hebben het hoogste gezag over het bedrijf. De dagelijkse leiding is in handen van het bestuur. Bij de oprichting worden de aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan diegene die inbreng leveren in het bedrijf (geld of goederen). In tegenstelling tot een naamloze vennootschap, staan deze aandelen wel op naam. De namen en adressen worden namelijk bijgehouden in een aandeelhoudersregister.

 

Invoering flex-BV: veranderingen in 2012

Op 1 oktober 2012 is het BV-recht gewijzigd. Hierdoor is het eenvoudiger geworden om een BV op te richten. De flex bv is niets anders als een gewone bv opgericht na de wetswijziging in oktober 2012. De belangrijkste veranderingen teweeggebracht door wet vereenvouding en flexibilisering in het BV-recht,  zijn de volgende:

De aandeelhouders krijgen meer vrijheid bij de inrichting van de statuten: niet langer geldt de verplichting het maatschappelijk kapitaal te vermelden. Bovendien kan het aandelenkapitaal worden vergroot ten behoeve van het maatschappelijk kapitaal zonder de statuten te wijzigen;
Het is niet meer verplicht om met €18.000 te starten: met het symbolische bedrag van €0,01 (of in een andere valuta) kan een B.V. worden opgericht;
De controle van de accountant en een bankverklaring zijn niet meer nodig bij de inbreng: ook vervalt de hoofdelijke aansprakelijk voor het vervallen minimumkapitaal;
Het is makkelijker om besluiten te nemen buiten de algemene vergadering om;
Aandelen kunnen worden uitgegeven zonder stemrecht of zonder winstrecht.

 

Tip! Online boekhoudprogramma´s

Boekhouding kost veel tijd en is niet leuk, maar gelukkig zijn er boekhoudprogramma´s op de markt waarbij je heel makkelijk kunt factureren en je administratie kunt doen. Wij hebben een aantal boekhoudprogramma´s voor starters met elkaar vergeleken en onze bevindingen op een rij gezet. Kijk hier voor een vergelijking.

 

De oprichting

Er zijn een paar belangrijke eisen aan de oprichting van een bv. Het is belangrijk om te weten dat als jij optreedt als een ‘bv in oprichting’ je nog persoonlijk aansprakelijk bent. Het is dus verstandig om in deze tijd een juridisch adviseur raad te plegen.

 

Belangrijkste eisen
De belangrijkste eisen bij het oprichten van een BV:

– Je moet naar een notaris voor het opstellen van een akte, ook wel: notariële akte. Deze akte bevat alle statuten. De notaris controleert de juridische aspecten hiervan;
– Er is geen minimumkapitaal nodig bij de oprichting, je moet minstens 1 eurocent storten in de bv. Er kan zowel geld als natura worden ingebracht;
– Je dient je in te schrijven in het Handelsregister. Hier zorgt de notaris in de meeste gevallen voor. Als dit nog niet is gebeurd ben je nog steeds hoofdelijk aansprakelijk.

 

Beslissingen

Zoals al eerder is aangegeven, hebben de aandeelhouders de leiding over het bedrijf. Verder is er een algemene vergadering. Zij hebben de volgende bevoegdheden:

– Het wijzigen van de statuten;
– Ontslaan en benoemen van bestuurders;
– Zij kunnen nieuwe aandelen uitgeven;
– Zij hebben de mogelijkheid om te besluiten de vennootschap te ontbinden.

De dagelijkse leiding heeft het bestuur/ de directie. De mogelijkheid is er dat er ook een raad van commissarissen aanwezig is, zij staan als het ware tussen de algemene vergadering en het dagelijkse bestuur. Zij houden namelijk toezicht op het dagelijkse bestuur in opdracht van de algemene vergadering en geven adviezen aan het bestuur.

 

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van een besloten vennootschap is hetzelfde als een naamloze vennootschap. Je bent namelijk over het algemeen niet persoonlijk aansprakelijk voor de eventuele schulden van het bedrijf. Echter, in sommige gevallen kun je helaas wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, namelijk:

– Bij het afsluiten van leningen moet de directeur-grootaandeelhouder (DGA, dit ben je als je minstens 50% bezit van de aandelen en de BV vertegenwoordigt) vaak ook privé mee tekenen. Als je de lening niet terug kan betalen, gaat hierdoor de rest van je privé vermogen af;
– Het afsluiten van niet-haalbare contracten. Oftewel: als je een contract heb afgesloten waarvan je kon verwachten dat je niet aan dit contract kon voldoen. Dit heet dan ook wel een ‘te zwaar’ contract;
– Als je de kosten voor de Belastingdienst niet kan betalen en dit te laat meldt aan de Belastingdienst;
– Door onbehoorlijk bestuur: dit geldt bij faillissement of doordat je de belastingen en premies niet kunt betalen omdat je in de drie voorgaande jaren onbehoorlijk bestuur hebt uitgevoerd;
-Je hebt bepaalde (winst)uitkeringen gedaan waarvan je had kunnen weten dat deze de financiële gezondheid van de bv in gevaar zouden kunnen brengen.

Ben jij alleen een aandeelhouder? Dan is jouw aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag wat je hebt gestort in de bv.

 

Holding-bv

Hier gaat het om een bv die de aandelen van een andere bv bezit. Je kunt dus ervoor kiezen om 2 of meer bv’s op te richten: de werkmaatschappij en de holding. Dit is erg voordelig bij een eventueel faillissement, je raakt namelijk dan niet alles (zoals opgebouwd pensioen) kwijt. In de werkmaatschappij vinden alle bedrijfsactiviteiten plaats (producten maken, opdrachten uitvoeren etc.), in een holding breng jij de waardevolle zaken onder zoals winst en pensioen.

 

Stamrecht-bv

De stamrechtvrijstelling bestaat per 1 januari 2014 niet meer. Eerder kon deze vrijstelling worden toegepast op het moment dat je een ontslagvergoeding hebt gekregen. Er hoefde over deze zogenaamde gouden handdruk dan geen belasting te worden betaald. Tegenwoordig betaal je, tegen het gebruikelijk tarief, over het complete bedrag aan ontslagvergoeding inkomstenbelasting.

 

Statuten

Wat zijn nou precies statuten en wat moet hier ongeveer in staan? De statuten kun je ook wel zien als een reglement van een onderneming waar de grondregels in staan. Er staan onder andere zaken in als:

– De nominale bedragen van aandelen;
– Regels over benoeming en ontslagen van bestuurders etc;
– De verdeling van bevoegdheden binnen de organisatie;
– De regels voor de overdracht van aandelen;

 

Voordelen

– Er is geen minimum kapitaal nodig, het begint al bij een inbreng van 1 eurocent (geld of natura);
– Aansprakelijkheid tot het geïnvesteerde bedrag: je bent over het algemeen niet persoonlijk aansprakelijk;
– Vrij eenvoudig op te richten;
– De onderneming is een rechtspersoon;
– De winst wordt alleen belast met de vennootschapsbelasting tot 20%;
– Een bv brengt een vertrouwelijke en betrouwbare uitstraling met zich mee;
– Je kunt jouw bv redelijk eenvoudig verkopen.

 

Nadelen

– Er is een publicatieplicht: je bent verplicht om jaarrekeningen op te maken en te publiceren. Als je dit niet op tijd doet, loop je het risico om persoonlijk aansprakelijk te worden voor het geval je failliet gaat;
– Veel papierwerk bij de notaris: een notariële akte is verplicht;
– Meer administratieve verplichtingen.

 

Tips

– Ben jij een ‘bv in oprichting’? Laat het jouw zakenpartners dan duidelijk weten dat je contracten sluit namens een bv in oprichting. De bv kan later namelijk de contracten alleen overnemen als de andere partij hier ook mee akkoord gaat.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*