Meteen naar de inhoud

Administratie

Wil je graag jouw eigen onderneming starten? Bij het starten van jouw eigen bedrijf is het van belang dat je direct begint met het bijhouden van je administratie op een overzichtelijke manier. Op deze pagina vind je meer informatie en handige tips over de administratie.

Niet leuk, wel noodzakelijk

Als ondernemer ben je wettelijk verplicht om een goede administratie bij te houden. Het is van belang om goed de administratie bij te houden van jouw bedrijf. In de administratie noteer je onder meer:

• Jouw inkomsten;
• De uitgaven;
• Wanneer je een rekening hebt verstuurd of ontvangen
• Wanneer deze rekening betaald is of nog betaald moet worden.

Als je de administratie goed bijhoudt krijg je snel een overzicht van de stand van zaken. Indien er bijvoorbeeld iemand is die een factuur niet binnen de vastgestelde termijn heeft betaald kun je een herinnering sturen. Om dit allemaal bij te houden kost tijd en de meeste mensen vinden dit geen leuke klus, maar het is wel belangrijk en voor jezelf ook erg handig.

Online administratie

Je wilt een deel van de administratie zelf doen. Echter, je bent geen accountant en dat wil je ook niet worden. Hoe pak je dit nu aan? Een slimme oplossing is gebruikmaken van een online boekhoudpakket. Het neemt je een hoop werk uit handen. Op een eenvoudige en snelle wijze boek je kas- en bankmutaties in. De factuur wordt automatisch geboekt. Zo weet je wat een klant, product of dienst jou oplevert. Het administratie- of accountantskantoor kan op de achtergrond meekijken. Zo heb je op elk moment inzicht in het resultaat van jouw onderneming. Op deze manier hoef je jezelf als ondernemer bovendien geen zorgen meer te maken over het maken van back-ups en het regelmatig installeren van de noodzakelijke updates. Ook wordt jouw administratie beschermd tegen computervirussen. Je moet dus zelf nog wel wat werkzaamheden verrichten maar het is een efficiënte oplossing.

Wij hebben een aantal online boekhoudprogramma´s voor starters en ZZP-ers met elkaar vergeleken en op een rij gezet:


 

Factuur opstellen

Het is van belang dat jouw facturen aan een aantal eisen voldoen, namelijk:

• Je hebt een BTW identificatienummer nodig (altijd 14 elementen en dit kan uit nummers en cijfers bestaan);
• Een factuurnummer;
• Factuurdatum;
• Jouw eigen gegevens (naam en adres);
• Gegevens van de klant (naam en adres);
• Datum waarop de dienst of het product is/wordt geleverd;
• Aantal geleverde diensten of goederen;
• Type dienst of product;
• Prijs exclusief BTW;
• BTW tarief (percentage);
• Totaalbedrag;

In het geval dat de factuur vooruitbetaald dient te worden dient ook de datum wanneer het betaald moet worden erop te staan als die anders is dan de factuurdatum en ook het bedrag aan BTW.

Ook zijn er situaties waarbij je ook het BTW nummer van jouw klant op de factuur dient te noteren. Enkele situaties zijn bijvoorbeeld:

• Intracommunautaire levering;
• Wanneer je bepaalde diensten uitvoert voor ondernemers in een andere lidstaat van de EU;
• Indien de verleggingregeling geldt.

Er bestaan systemen waar je gratis of tegen betaling makkelijk facturen kunt versturen, maar waar je ook makkelijk kan bijhouden welke facturen al zijn betaald en welke nog open staan etc.

Boekhoudprogramma

Natuurlijk kan je de administratie zelf op papier of digitaal bijhouden. Hiervoor moet je dan wel eerst een handige indeling of systeem “bedenken”. Een andere mogelijkheid is om een boekhoudprogramma aan te schaffen. Het handige van een boekhoud systeem is dat je slechts de cijfers in dient te vullen en vaak wordt dan alles al doorberekend. Er bestaan verschillende type boekhoud systemen.

Geen volledige btw-administratie bijhouden

Er zijn uitzonderingen, voor de volgende ondernemers geldt dat zij geen volledige btw-administratie bij hoeven te houden:

• Ondernemers met een ontheffing van administratieve verplichtingen, dit heeft te maken met de kleineondernemingsregeling;
• Ondernemers die alleen vrijgestelde goederen of diensten leveren;
• Ondernemers die ondernemen onder de landbouwregeling of ondernemen onder de veehandelsregeling.
• Rechtspersonen die geen ondernemer zijn, maar zij hebben wel een btw-nummer.

Tips

• Het is handig om regelmatig jouw administratie bij te houden, zodat je ten alle tijden snel een overzicht kan krijgen van de situatie en indien nodig ingrijpen. Zo kan je precies bijhouden wie een factuur nog niet heeft voldaan binnen de gestelde termijn. Je kan dan een herinnering sturen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*